I Midt-Troms har det tidligere ikke vært noe organisert miljø der veterankjøretøyinteresserte har kunne møtes. Interessen for veterankjøretøy har absolutt vært der, men det samlingspunktet som en klubb er ment å være viser seg å ha vært et savn.

Per Viberg og undertegnede (Tom Dahlø) tok derfor etter en tid med tenking og planlegging initiativet til ei samling i 2001 der målet var å stifte en klubb.

Det ble sendt ut invitasjon til alle vi kunne komme på som drev med denne hobbyen, og på første samling møtte det opp ca 20 (!)

Stiftelsesmøte.
I februar 2001 hadde vi stiftelsesmøte.  Ca 20 stk møtte opp, og det var absolutt interesse for å starte. Styret ble valgt (Per Viberg, Jan Agersborg, Stig Arne Bertheussen og Tom Dahlø), og til det offisielle stiftelsesmøte hadde styret utarbeidet et forslag til vedtekten til klubben.

Navn.
Klubbens navn var ei stund noe usikkert.. Skulle det være et navn med en viss geografisk tilknytning? Det var enighet om å styre unna et navn med ”begrensninger” geografisk da klubben allerede hadde medlemmer fra tre kommuner.

Forslaget fra Per Viberg om å kalle klubben ”Gammelhorken” falt i smak. På folkemunnet har vi uttrykket ”en gammel hork”. Kjøretøy som var skranglete og noe utslitt kan gjerne få dette kallenavnet. Det kjente tyske merket Horch er muligens opphavet til kallenavnet ”en gammel hork”. Dermed skulle klubbens navn ha en solid forankring i et klassisk merke også!

For å favne om alle typer kjøretøy valgte vi å kalle klubben en veterankjøretøyklubb.

LMK
Styret gjorde etter hvert en henvendelse til LMK (Landsforbundet av Motorkjøretøyhistoriske Kjøretøyklubber) . Allerede andre året var kravene innfridd om en viss medlemsmasse og organisasjon. Klubben ble derfor tatt opp i LMK i 2004.

Medlemsmasse.
Etter hvert har klubben medlemmer fra de fleste kommunene i Midt-Troms i tillegg til enkelte medlemmer fra andre plasser i Norge. Antall medlemmer har hatt en positiv utvikling og pr i dag er det ca 120 medlemmer i klubben. Totalt sett har det vært ca 145 stykker innom som medlemmer!

Arrangement.
I de snart 10 årene klubben har fungert har vi arrangert ulike ”møtepunkt” gjennom året. Styret har hvert år laget en plan og vi ser at noen arrangement har gått inn som en årlig tradisjon. Hovedtreffet er Målselvtreffet som vi har andre helga i august. I tillegg kan nevnes t utstilling på Finnsnes i Fest, bremsetest i mai, avslutning av sesongen på Olsborg, og deltagelse på ulike arrangement i regionen.

At det er liv laga for en veterankjøretøyklubb i området er hevet over enhver tvil. Erfaringa nå er at en av de viktigste faktorene for å lykkes med drifta av klubben, er at medlemmene blir kjent og at det utvikles et godt miljø. Dette ser det ut til at vi har lykkes med.


For klubben
Tom Dahlø, feb-10